keskiviikko 1. marraskuuta 2017

Tampereen yliopiston stalinismia ja neuvosto- ja suur-Venäjä imperialismia palvovien kommarihuorain tulkinnat ovat yhtä harhaisia kuin facebookin yhteisösäännöt
------------------------------------------------
Seppo Lehdon osallistuminen Sananvapauden puolesta mielenosoitukseen 21.10.2017 halutaan tulkita kansallissosialismiksi ja tervehtimisensä "natsitervehdyksisiksi" kaksoisstandardien täyttyessä mennen tullen. 

Aivan samoin ovat poliittiset tarkoitushakuisesti toimivat kommaritaustoineen pyrkineet leimaamaan hakaristin käyttöä, vaikka kuten ylläolevassa kuvassakin hakaristi on Pro Patria muistotaulussa kaatuneita sotilaitamme muistaen oikeusmurhatalon seinässä.
----------------------------------
Ohessa harhainen fariselainen ja tarkoitushakuista tulkintaa tihkuva Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätös koskien vaalimainonnan sääntöjen rikkomista kyseenalaisine tulkintoineen, missä ei kunnoiteta tieteellistä objektivismia lähdemateriaalin suhteen lainkaan:

Keskusvaalilautakunnan päätös 1.11.2017 

= Sallii kommunistisen retoriikan ja kommarinyrkkitervehdykset sekä anarkistien majoittumisen yliopiston tiloissa vandalisoiden Sinimusta viheroikeiston vaalijulisteita

Sanni Pietilä
17.55 (1 tunti sitten)
-> minä

suomi
Ohessa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätös koskien vaalimainonnan sääntöjen rikkomista:

Keskusvaalilautakunta päätti asianosaista kuultuaan antaa kirjallisen varoituksen Seppo Lehdolle keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta (vaalijärjestys 38§). Mikäli Tampereen yliopiston tiloissa tai muualla otettuja edustajistovaalien markkinoinnin yhteydessä käytettyjä natsitervehdyskuvia ei ole poistettu sunnuntaihin 5.11.2017 klo 23:59 mennessä markkinointiin käytetyistä kanavista, keskusvaalilautakunta päättää Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisesta kokouksessaan 6.11.2017. Lisäksi keskusvaalilautakunta edellyttää, että edustajistovaaleihin liittyvässä mainonnassa ei jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista poissulkemisen uhalla.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta poistaa vaalikoneessa julkaistun Lehdon natsitervehdyskuvan.

Keskusvaalilautakunta esittää perusteluinaan seuraavaa:

Keskusvaalilautakunta pitää epäuskottavana selitystä, jonka mukaan Seppo Lehdon vaalimainonnassa käyttämä tervehdys ei olisi natsitervehdys vaan tamperelainen moro-tervehdys. Lehto on julkaissut kuvan Rajat kiinni Tampere–blogissa, jossa samassa blogitekstissä on useita kuvia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustajista. Kuvatekstit kuten ”Seppo Lehto ja Terhi Kiemunki osallistuivat Pohjoismaisen Vastarinnan Sananvapausmielenosoitukseen tyytyväisinä: Kansakunnan herääminen on alkanut” antavat ymmärtää, että Lehto kannattaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aatepohjaa. Pohjoismainen vastarintaliike kertoo omilla sivuillaan, että se tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen (vastarinta.com/vastarintaliike). Myös Lehdon vaaliliiton nimi (Sinimusta Viheroikeisto) ja hänen vaaliliittonsa virallisilla blogisivuilla viitattu AKS:n ja IKL:n perinne luovat tulkintakontekstin, jossa tervehdystä on perusteltua pitää natsitervehdyksenä.

Lehdon esittämät natsitervehdykset on todettu olevan hyvien käytöstapojen vastaisia myös Suomen eduskunnassa, jonne Lehto on saanut porttikiellon tervehdyksen esittämisen johdosta.

Tampereen yliopiston hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa.

Lehto ei ole pyynnöstä huolimatta poistanut vaalimainonnan vastaisia kuvia, vaan ottanut niitä itsestään lisää Tampereen yliopiston tiloissa vaalimainonnan sääntöjen ja keskusvaalilautakunnan pyynnön (24.10.) vastaisesti. Ks. esim. https://twitter.com/SeppoLehto


Päätöksestä valittaminen
Keskusvaalilautakunnan päätöksestä saa valittaa kuten ylioppilaskunnan pääsäännön 40§ säädetään.
40 § Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

https://tamy.fi/yhteystiedot/aloitteet-ja-muutoksenhaku


Lisätietoja:
Sanni Pietilä,
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
paasihteeri@tamy.fiYstävällisin terveisin

--

Sanni Pietilä

Pääsihteeri
Secretary General
+ 358 50 361 2854 | paasihteeri@tamy.fi

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Student Union of University of Tampere

Tamy | Yliopistonkatu 60 A | 33100 Tampere
tel. (ark. 9-11 ja 12-16)
tamy@tamy.fi | www.tamy.fi

----------------


Halki vuosituhansien ihmiset ovat tervehtineet kuten 

Seppo Lehto, vain kommarihuorat haluavat rajoittaa hygieenistä 
tervehtimistapaa
--------------------------

Tampereen yliopiston stalinismia ja neuvosto- ja suur-Venäjä imperialismia palvovien kommarihuorain tulkinnat ovat yhtä harhaisia kuin facebookin yhteisösäännöt:
Poistimme jotain julkaisemaasi
Vaikuttaa siltä, että nämä julkaisut rikkovat yhteisönormejamme.
 • Sitä odottaisi lehtineekerien ko asiat julkaisevan. Tavalliselle kansalle ylimääräiset maksut päätöksistä ovat liikaa

 • Lehto Seppo
  Ehdotukseni seuraaviin Rajat kiinni -tapahtumiin ;) Pukeudutaan Pekka ja Pätkä tapaan neekereiksi ;) ja suldaan said hjelsingin komuvihreistä mukaan taluttamaan seuraksemme sikaa ;) http://rajat-kiinni-helsinki.blogspot.fi

 • Lehto Seppo
  Rakas Jeesus Herra ja Pyhä Henki: Anna meille uusi nuorempi Hitler joka syrjäyttää angela merkel miehittäjä-Ryssän ja islamin huoravitun, sekä laittaa ss-tahdit kuntoon: Eurooppa eurooppalaisille. Amen. Hyvää yötä Jeesus myötä ;)

 • Lehto Seppo
  Toivottavasti ensi talvena on pakkasta -40 lokakuusta huhtikuuhun, jotta mamutukselle tulee luontainen vastarinta kun kansamme on mätämunien hallussa. Kultamunien kuoriutumista odotellessa välttäkäämme mustaa tulevaisuutta kaikissa muodoissaan. http://kultamunien-kuoriutuminen.blogspot.com Tällä kansakunnalla tuntuu olevan idiotismi vallitseva elementti yksilö- ja päättäjätasoilla mitä tulee siihen miten ymmärretään kansakunnan selviytymistä. Ei osata kehua itseään, töitään, osaamistaan ja ihmetellään kun ei ole töitä, eikä hommista saa muka palkkaa ilman ay-jäsenyyksiä. Hupaisinta on että perseaukiset ylipopulaation edustajat otetaan vastaan kuin suuret sankarit, eikä potkita jo rajalta pois, kuten Australia, USA etc tekevät ko kusettaville ylipopulaatioiden edustajille ymv populaatioille, joilla on tarkoitus tulla vain rahastamaan toisten työn lisäarvo itselleen ilman vastiketta. Maatalousyhteiskunnissa ns. "loiset" sentään osallistuivat heinäntekoon, tukinajoon ymv:aan eivätkä tulleet ratsastamaan n-sanoilla tai islamin rikollisilla elementeillä lapsiavioliitot, sharia-laki vaatimuksineen http://kultamunien-kuoriutuminen.blogspot.com/

 • Lehto Seppo
  Kaikkiko pitää olla samaa matupaskaa ja ins allahia? Aito monikulttuurisuus on itsenäsiä kansakuntia omine arvoineen. Meillä on unelma: Itsenäisten moniarvoisten kansakuntien itselliset valtiot ilman matuinvaasioita ja allahin ylistystä.

----
Samaa ryssäläiskommunistista suur-Venäjä imperialismia edustetaan eduskunnassa missä vaietaan aluepalautusvaatimuksista, leimaten omansa kyselyt revansismiksi, samoin kuin vaatimukset kansankiihotuslain poistamisesta "natsitervehdyksiksi".

Alla olevassa kuvassa Seppo Lehto eduskunnassa ennen James Hirvisaaren puheenvuoroa vaatimassa myös "kansankiihotuslainsäädännön" kumoamista fariselaisena hapatuksena keskuudestamme syksyllä 2013:

------------------------------------------------
Tampereen yliopiston Tamyn tulkintojen mukaan kaikki Vastarinta.com sananvapauden puolesta mielenosoitusta seuranneet, kuvanneet olivat kansallissosialisteja, natseja jne mm: ylen, mtv3:n, aamulehden, hs:n jne edelleen kuvaajat, kuten Seppo Lehtokin joka kävi videoimassa ja kuvaamassa ko tapahtumaa sananvapauden turvaamista vaatien.


Mitä vittua kysymys elää myös Tampereen stalinistisia tamyn kommaripieruja kohtaan vaalirikoksina ja ilmaisuvapauden rajoittamisina:
https://mita-vittua-kysymys.blogspot.fi
---------------------------
Oheisessa kuvassa aitoja eurooppalaisia, ei mitään somalimerirosvoja, vaatimassa sananvapautta säilytettäväksi Suomessa ja Pohjolassa.

maanantai 4. syyskuuta 2017

Maistakaa ja haistakaa tekin tuorretta Leivon arinarievää, levittäen rasvat sisään. Tuleeko teillekin vittu mieleen?

Maistakaa ja haistakaa tekin tuorretta Leivon arinarievää, levittäen rasvat sisään. Tuleeko teillekin ihana pillu tai kiimainen vittu mieleen?

Katso oheinen arinarievänsyöntivideo ja anna palautetta blogiini ja vidoelle, kiitos:

Lisää Seppo Lehto aatoksia monipuolisesti:

http://seppo-lehto-huumoria.blogspot.fi Levittäkää tekin tahnanne ja rasvanne kunnon valkoiseen arinarievään

Seppo Lehto  maistelee arinarievää, Seppo Lehto kehuu Leivon arinarievää 4.9.2017, Seppo Lehto syö leipää, Leivon leipä se on hyvää, mielikuvia Leivon arinarievästä, suomalaista leipää, arinarievä kuin lämmin vittu


Levittäkää tekin rievänne ja laittakaa kunnolla rasvaa sisään. Flooraa laitoin itse.

Seppo Lehto kansakunnallinen siemenlinko ja rasvanlevittäjä. Olkaa tekin?Eikö leviäkin hienosti rasvat leipään? Kiitoksia Leivon leipomolle ihanasta suomalaisesta tuotteesta, mitä kelpaa maistaa ja haistaa. Maista haista sinäkin?


-----------------


Jakakaa somessa:
Mitä vittua kysymys kansakunnalliseen jakoon ja raajat kiinni matuinvaasiolta, kiitos.

---------------
Mitä vittua kysymys kansakunnalliseen jakoon ja raajat kiinni matuinvaasiolta, kiitos.
------------------------------------------------------------------------------------------

perjantai 5. toukokuuta 2017

Seppo Lehto profeettanne johdattajanne varoittaa jutkukommarisikojen mediavallantavoittelusta ja sananvapauden rajoituksista

-----------------
Faceboook on jutkukommareiden sensuroima media, käyttäkää google+:aa, gmailia facebookin jukutpaskasensoreiden vahtimien sivustojen sijaan

Seppo Lehto profeettanne johdattajanne varoittaa jutkukommarisikojen mediavallantavoittelusta ja sananvapauden rajoituksista
Poistimme jotain julkaisemaasi
Poistimme alla olevan julkaisun, koska se rikkoo Facebookin yhteisönormeja:

 • Lehto Seppo
  Samalla asialla. http://pro-women-lehto-seppo-valtuustoon.blogspot.fi/ Näkökulmaa kuntavaaliehdokkuuteeni 9 vuoden takaa. Nuhakin lähtee nussimalla. Viktor Orban ajattelee yhtenevästi kanssani. Olen ilmeisesti syntynyt väärään maahan kun ei ymmärrys tunnu riittävän muilla? Havaitsin että Viktor Orban ajattelee samoin http://beta.oikeamedia.com/o1-5704 Viktor Orban. Unkarin pääministeri. ULKOMAAT Unkarin pääministeri Viktor Orban otti tiistaina Budapestissä Kauppakamarilla pitämässä puheessaan esille maahanmuuttajien lukumäärän rajoittamisen ja oman etnisen homogeenisuuden suojelemisen. Hänen mielestä ne ovat elintärkeitä maan taloudelliselle menestykselle. Kilpailukyvyn parantaminen ei ole ainoa tapa vahvistaa taloudellista kasvua. Orbanin mielestä valtio ei saa ottaa riskiä vaihtamalla sen etnistä koostumusta. Hän muistutti, että Unkarissa, kuten monissa muissakin Euroopan väestöissä on etnisten taustojen omaavia ”sekoituksia” ja tämä ”monimuotoisuus” on tiettyä etnistä joukkoa, yhtä kulttuuria. Nykyinen meno on hänen mielestä näyttänyt sen, että liian paljon sekoittamalla aiheutetaan vain ongelmia. ”Sanoja joita puhutaan nyt, olisi pitänyt panna täytäntöön jo aiempina vuosina”, Orban tähdensi. Orban on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vankkumaton ihailija. Hän on kutsunut vuoden 2015 jälkeen tullutta, pääosin muslimeista koostuvaa maahanmuuttaja-aaltoa uhaksi maanosan kulttuurille ja uskonnolliselle perinteelle. Hän itsekin on rakennuttanut muurin pitääkseen muslimit maansa ulkopuolella. ”Jos valtiota ei arvosteta vaan sitä sen sijaan väheksytään, valtaa kaaos”, hän tarkensi. Hän kuitenkin lisäsi, että rajattu monimuotoisuus on kulttuurisesti tärkeä, mutta integroitumattomat maahanmuuttajat voivat lisätä rikoslukuja ja terrorismia ja se on epämieluisa, ei-toivottava ”rinnakkaisten yhteiskuntien ongelma”. Unkari on EU:n jäsen ja sillä on matala työttömyysaste. Orban kertoo työntekijöistä olevan pulaa ja monet työnantajat ovatkin sanoneet, että vapaista työpaikoista taistellaan. Orban kuitenkin varoitti turvautumasta niin sanottuun vierastyövoimaan ja tilapäisiin lyhyen ajanjakson työsopimuksiin. Hän ei haluaisi nähdä oman maansa ajautuvan tilanteeseen, missä alemman ammattitaidon omaavienkin työt tehdään ulkomaalaisten voimin.

 • Lehto Seppo
  2 uutta videota albumiin Torjukaamme maahanmuuton loiskiehunta Kuntavaalit Tampere 2017. Seppo Lehto 666 Valkoinen Tampere kuntavaalit. Sinä päätät: Valkoinen vai musta tulevaisuus? http://www.facebook.com/lehto.seppo/posts/10210921600568734

 • Lehto Seppo
  Nyt kaikki kommarit, saatananpalvojat, kristityt, ählyt, neekerit, kinkit, mustalaiset: Peto on irti 666 kuntavaalien viimeinen numero äärimmäisenä oikealla Kommariherja muuttuu todeksi ;) Seppo Lehto itse "Saatana" / Perkele valtuustoon tuellanne kommarit hirteen, matut takaisin Ruotsiin ja Afrikkaan http://kuntavaalit-tampere-2017.blogspot.fi http://www.facebook.com/lehto.seppo/posts/10210749379943326

 ------------------------
http://mita-vittua-kysymys.blogspot.fi/
-------

maanantai 16. tammikuuta 2017

Puoluesensuuri suosii myötäsukaisia "turpa kiinni"-tahoja perussuomalaisissa. PS-puoluehallituksella pulma: Kun saa vankeutta kansankiihotuksesta, muslimien ns. uskonrauhan häirinnästä eli "kanojen kiihottamisesta" muuttuu hitler-tervehdysmieheksi

Puoluesensuuri suosii myötäsukaisia "turpa kiinni"-tahoja perussuomalaisissa. PS-puoluehallituksella pulma: 

Kun saa 2 vuotta 5 kk vankeutta kansankiihotuksesta, muslimien ns. uskonrauhan häirinnästä eli "kanojen kiihottamisesta" muuttuu hitler-tervehdysmieheksi, jolle ei edes puoluehallituksen sihteeri slunga-poutsalo vastaa kuntavaaliasiassa, saati puolueenjäsenasiassa, kuten eivät puoluehallituksen jäsenetkään.

Talikkokomujen ääniharava kansanedustaja Mikko Alatalokin ja paavikin heilaa, eikä haittaa ketään, samoin entinen presidentti obama ja Trump 


Seppo Lehto kuntavaaliehdokas Tampere: Valkoinen Suomi, valkoinen vaihtoehto, valkoinen tulevaisuus suomalaisille!
http://kuntavaaliehdokas-Tampere-2017.blogspot.fi
------------------------------------
Mitä vittua kysymys palsta blogina jatkaa tykityksiään kansakunnallisilla asioilla
http://mita-vittua-kysymys.blogspot.fi/
----------------------------------